Registor Logo

 

FÄRDIGT REGISTRERAT AKTIEBOLAG VALMIS OSAKEYHTIÖ "OFF-THE-SHELF" COMPANIES

Yhtiöpalvelumme:

- osakeyhtiön perustaminen
- osakepääoman korottaminen tai alentaminen
- toiminimen tai aputoiminimen rekisteröinti
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- hallituksen muuttaminen
- kiireellinen rekisteröinti
 

- osakassopimusten tekeminen
- osakkaiden väliset osakekaupat
- osakkeiden arvon määrittäminen
- yhtiön tulos- ja tase -analyysien tekeminen
- verojen minimointi yhtiön myynnin yhteydessä
- verojen ennakointi osingosta päätettäessä


Oy Registor Ab, Melkonkatu 16 B, 00210 Helsinki, Finland
Phone: +358 9 675 750 Juhani Eronen / Stina Fernström, Fax: +358 9 673 560
E-mail: office@registor.fi